Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
KULTUUR
HARIDUS
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
»SOTSIAALHOOLE
  Hooldekodu
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

Sotsiaalhoolekanne

 

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaaltoetuste, -teenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem.
See on individuaalne, konkreetsele vajadusele suunatud abi, mida finantseeritakse riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest.

Sotsiaalhoolekande ülesanneteks on:
- abi osutamine isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks;
- sotsiaalsete erivajadustega isikute turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Sotsiaalhoolekande põhimõtted on:
- inimõiguste järgimine
- isiku vastutus enda ja oma pereliikmete toimetuleku eest
- abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad
- isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine.

Sotsiaalhoolekande korraldamist reguleerivad seadused (NB! vaata alati kõige uuemat redaktsiooni)
Riiklikud

Lastekaitseseadus
Perekonnaseadus
Perehüvitiste seadus
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus
Sotsiaalhoolekande seadus
Tõstamaa osavald    
Sotsiaaltoetuse määra kehtestamine
Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel              
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord §1-§18

Sotsiaalhoolekande valdkonna õigusaktid

Sotsiaalteenuste osutamise kord (UUS OV)                                                                                
Riigieelarvest määratud toetusest rahastatavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord (UUS OV)                                                                                                                                    
Sünnitoetuse ja esimesse klassi õppima asumise toetuse maksmise tingimused ja kord (UUS OV)

Taotluste blanketid:

Ühekordse sotsiaatoetuse taotlemise avadus
Hooldaja määramise avaldus                  
Toimetuleku toetuse taotlemise avaldusvarade leht perekonnaliikmete sissetulek 
Matusetoetuse taotlus

 

Kontakt:
Sotsiaalkonsultant Tiiu Saar
Vastuvõtt osavallakeskuses  E, T 8.30-12.00 ; N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00
Telefon 449 6256; 444 8163; 57876658
e-mail tiiu.saar@parnu.ee 

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161