Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
KULTUUR
HARIDUS
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
»KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

KALMISTUD

Tõstamaa osavallas on viis kalmistut - Tõstamaa, Kastna, Seliste, Kõpu ja Tõhela kalmistu.
Tõstamaa, Kastna ja Kõpu kalmistud on muinsuskaitse all.

Kalmistuid haldab Pärnu Linnavalitsuse hallatav asutus Pärnu Haldusteenused

Hauaplatsid on tasuta.

Kalmistuvahid
Tõstamaa ja Kastna kalmistu, kalmistuvaht Rainer Rand, tel. 5341 2300, e-post: kalmistud.tostamaa@gmail.com
Seliste ja Kõpu kalmistu, kalmistuvaht Jürgen Rand tel. 5341 2300, e-post: kalmistud.tostamaa@gmail.com
Tõhela kalmistu, kalmistuvaht Helle Vene tel. 44 57 615

Kalmistuvahtide tööülesanneteks on hauaplatside eraldamine, kalmistu korrashoid.

Kalmistute kasutamine
Hauaplatsi kasutaja on kohustatud hoidma hauaplatsi, hauaplatside vahed ja hauaplatsiga piirnevad teeosad heakorrastatuna ja puhtana. Korras tuleb hoida hauatähised ja rajatised.

Kalmistul on keelatud:

 • risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi, jalutada koeri ja teisi koduloomi;
 • omavoliliselt püstitada ja ümber teha hauarajatisi;
 • kasutada mootorsõidukit ilma kalmistuvahi loata;
 • laiendada omavoliliselt hauaplatse;
 • rikkuda oma tegevusega kalmistu rahu;
 • matta loomi;
 • panna maha prügi selleks mitte ettenähtud kohtadesse;
 • murda, lõigata, koorida või muul viisil kahjustada kalmistu taimestikku;
 • puude mahavõtmine ilma kalmistuvahi loata;
 • võtta kalmistult liiva ja mulda, lõigata mättaid;
 • teha lõkkeid.

Kalmistuga seotud tegevused ja kord on sätestatud Tõstamaa valla kalmistute eeskirjas.

 

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161