Avaleht   Osavalla ajaleht   Lingid   Kontakt           


ÜLDINFO
KAART
TUNNUSTUSED
KÜLAD
VALITSEMINE
KULTUUR
HARIDUS
NOORTEKESKUS
KÄSITÖÖKESKUS
SPORT
SOTSIAALHOOLE
TERVISHOID
TURISM
TEENUSED
TRANSPORT
JÄÄTMED
SUFE OÜ
KALMISTUD
PROGRAMMID
LEMMIKLOOMAD
KROONIKA
PILDIGALERII
ILM TÕSTAMAAL
VEEBIKAAMERA
TRÜKISED
STATISTIKA
RÄIMEWEST
»PROJEKTID
HALDUSREFORM
VALIMISED 2017

PROJEKTID

PROJECT "IMPROVEMENT OF SAILING INFRASTRUCTURE AND YACHT HARBOURS NETWORK BUILDING IN ESTONIA AND LATVIA"

Project number: EST-LAT55PROJECT OBJECTIVE 
Project objective is to improve sailing infrastructure and build network of harbours in Estonia and Latvia to promote East Baltic as sailing destination.
 
TARGET GROUP:
Local and Foreign Sailors and Yacht clubs, regatta organizers and sailing associations of partner regions, sailing schools, small vessels licensing schools
Local public authorities include municipalities and regional authorities, tourist information centres
Enterprises and service providers in the harbour area
PROJECT IMPLEMENTATION PERIOD
1 June 2017 – 31 May 2020

PROJECT FINANCING
EUR 10 981 270.62
(icnl. funding of the European Regional Development Fund EUR 9 334 079.99)

PROJECT PARTNERS
The Project is implemented by the Lead Partner - Kurzeme Planning Region in cooperation with partners from Latvia and Estonia:
Riga Planning Region, Estonian Small Harbour Development Center, Liepaja special economic zone authority, SIA “Liepāja Marina”, Pavilosta Port Authority, SIA “AK Pāvilosta Marina”, SIA “New Yacht Marina” (Ventspils harbour), Roja Port Authority, SIA “Kurland” (Mērsrags harbour), Engure Port Authority, Jūrmala Port Authority, Riga Freeport Authority (Riga City Yacht Club harbour in Kipsala), Skulte Port Authotity, Salacgrīva Port Authority, SIA “Saarte Liinid” (Ringsu and Munalaiu harbour), Kihnu Municipality (Suaru harbour in Kihnu), SIA “Wetmen” (Jaagupi harbour), Tostamaa Municipaltiy (Varati harbour), SIA “Varbla Holiday Village” (Varbla harbour), SIA “Lõunaranna Investeeringud” (Lounaranna harbour in Muhu), SIA “Koiguste Marina” (Koiguste harbour), SIA “Port of Montu” (Montu harbour)

PROJECT SUMMARY


I Better harbours network (investments activities in the harbours):
safe navigation conditions into harbours: Marking of the port entrance and aquatic area (waters) with proper navigation signs (leading lights, spar and floating lateral buoys, fixed lateral navigation signs);
Protection from waves (strengthening of the coast, construction or reconstruction of piers, breakwaters);
Dredging works: Ensuring of minimum depth alongside the quays and access way (fairway) 2.5 m;
More places: Ensuring properly marked visiting mooring places for small crafts;
Clean environment: Ensuring of reception of waste and wastewater;
Security: Ensuring of 24h security (fencing, video surveillance systems etc.), Installing of safety post (heaving line, boat hook, life buoy, ladder) and fire safety equipment on the quay, ensuring of emergency kit; Elaboration of emergency evacuation plan
Better services for sailors: electricity and drinking water available on the quay, service buildings and their reconstruction for washing facilities and water toilets, sauna etc., installing of lighting in the harbour area and quays,
Access information (stands, Wi-Fi, information boards about harbour network, their services and touristic information);
Expanding services: installation of slipway / crane and other yacht lifting equipment, building up of yacht storage facilities (outdoor/indoor)
 
Improved services of harbours in Estonia and Latvia are aimed to create standardized and harmonized service levels in harbours along coastline of Latvia and Estonia (altogether 21 small harbours), which includes safe navigation conditions into harbours, secure environment and good quality level services in the harbor, easy to access and understand information – while planning the trip, as well during the sailing holiday.
 
II Harbour network marketing activities (Connecting Marinas and Sailors)
Market survey and analyses to implement marketing strategy for target markets (Germany, Finland, Sweden, Poland)
Visual identity of East Baltic sailing destination
Participation in the international boat shows in Dusseldorf (Germany), Warsaw (Poland), Helsinki (Finland) and Stockholm (Sweden)
Cruising guide,  contain all the harbours in programme area as well additional info about the connecting harbours to enter the East Baltic sailing destination and Harbours network map;
Networking among the internal target group – sailors from Latvia and Estonia, through the existing regattas, championships, sailing events. (e.g. Moonsund Regatta, Baltic Open etc.) various events, conferences to give the harbours network wider recognition.
Expand the product of digital marketing tools for harbours and use the IT advantages
Online and social media promotion, web page will be optimized, incl. special articles in blogs, magazines etc.
Video about Latvian and Estonian harbours
Fam and press trips (journalists, bloggers, yacht clubs)
 
Disclaimer
This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.

LINKS TO ADDITIONAL INFORMATION
 
Project Manager
Aiga Petkevica
T.: +371 29483674, 28650278, aiga.petkevica kurzemesregions.lv
https://www.facebook.com/ConnectingSailors/

Estonia-Latvia Programme webpage www.estlat.eu
www.kurzemesregions.lv

Estonian regional coordinator: MTÜ EVAK, project manager Jaano Martin Ots
T: +372 5241302, jaano.martin.ots jahtklubi.eewww.evak.ee

 

PROJEKT KALLASRAJA JUURDEPÄÄSUDE RAJAMINE KOOS ROMANTILISE RANNATEE VÄRAVASILDI PÜSTITAMISEGA

Projekti käigus ehitati Saaremetsa-, Sutiranna- ja Sepamaa kergliiklusteed, et pääseda veekogude äärde. Lisaks paigaldati projekti käigus Tõstamaa alevikku Romantilise Rannatee mänd. Projekti toetas LEADER kohalik tegevusgrupp.

 

PROJEKT "TÕSTAMAA MÕISAPARGI TEE REKONSTRUEERIMINE"

Tõstamaa Vallavalitsus teostab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusega meetme „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine“ projekti „Tõstamaa Mõisapargi tee rekonstrueerimine“.

Projekti eesmärgiks on Tõstamaa mõisapargi rekonstrueerimisega parandada ja säilitada pargi seisundit. Projektiga rajatakse mustkattega jalgtee, tee äärde paigaldatakse pingid, vaateraamid ja prügikastid ning loodusväärtusi tutvustad infostendid.

Projekti tulemusena paraneb Tõstamaa mõisapargi ning kaitstavate liikide elupaiga seisund.

Ühtekuuluvusfondi toetus projektile on 105 000,50 eurot.

PROJEKT "TÕSTAMAA MÕISAKOOLI ARENDAMINE ATRAKTIIVSEKS JA MITMEKÜLGSEKS KOGUKONNA TURISMI- JA KULTUURIKESKUSEKS"

Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehanismi 2009 - 2014 programmist "Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise " rahuldati Tõstamaa Vallavalitsuse projektitaotlus Tõstamaa mõisakooli arendamiseks. Projekti tegevused kestavad poolteist aastat kuni 2015. aasta lõpuni ning hõlmavad nii koolitusi kui teenuste väljaarendamist.

 

Projekti raames on läbi viidud järgmised kursused: inglise ja vene keele suhtluskursus, restaureerimiskoolitus ning peagi on lõppemas giiditöö koolitus. Tulemas on masinkudumise koolitus.
Lisaks koolitustele on projekti eesmärgiks arendada ja parandada Tõstamaa mõisakoolis pakutavate turismi- ja kogukonnateenuste kvaliteeti, mille jaoks soetatakse mõisakoolile nii tehnilisi kui muid esemeid teenuste kvaliteedi tõstmiseks. 1. septembriks 2015 on mõisale soetatud uued klaasid, söögiriistade komplekt, kohviku- ja kokkupandavad baarilauad, mõisa uhke jahisaal on saanud elegantsed pimendus- ja tüllkardinad. Tootmises on mõisaserviis ja sepistatud küünlajalad ning õmblemisel stiilsed mõisakleidid. Soetamist ootab veel kino esitlustehnika ning õuetelk väliürituste läbiviimiseks mõisapargis.
Projekti oluliseks tulemuseks on külastuskaardid, mis aitavad vallakülalisel siinsete vaatamisväärsustega tutvuda ning ühtlasi leida teed meie naabervaldadesse ning vastupidi. Samuti kirjutatakse ja trükitakse Tõstamaa mõisa ajalugu käsitlev raamat, mille abil on külalisel võimalik iseseisvalt mõisaga tutvuda, ent on suurepäraseks abivahendiks ka noortele mõisagiididele.


Tõstamaa turism toimib koostöös kohaliku käsitöökeskusega ning sellega seonduvalt koostatakse projekti raames ka piirkonna käsitööturismi arengukava.

 

PROJEKTITEGEVUSTEST SAAB TÄPSEMA ÜLEVAATE SIIT:

 

Projekti koordineeritakse Kultuuriministeeriumi poolt.

 

Tõstamaa valla ja mõisa poolt läbiviidava projekti juhiks on Liina Käär, liina tostamaa.ee, 50 83 834.

 

eeagrants-jpg

PROJEKT "HAPPY SCHOOL"

Tõstamaa Keskkool teeb koostööd  Charlottenlundi  Keskkooliga Trondheimist Norras.
Projekti nimi on  „Happy School“ ning peamiseks eesmärgiks on koostöös partneriga välja töötada uusi atraktiivseid ja uuenduslikke õppemeetodeid ainetes, mis kipuvad olema õpilastele vahel igavad ja ebahuvitavad.

Projekti sihtgrupiks on õpetajad, kes koostöö käigus analüüsivad õpetamise ja klassitööga seotud peamisi probleeme ning püüavad leida lahendusi muutmaks õppimist tegevuseks, mida õpilased ise TAHAVAD  teha. See on suur väljakutse ning me loodame antud projekti käigus selle ülesandega hakkama saada.

Projekti esimene sissejuhatav töökoosolek toimus Tõstamaal 13.-16. oktoobril 2014. Kogu tööperioodi vältel külastavad meie õpetajad partnerkooli Trondheimis kolmel korral ning nemad meid peale sissejuhatavat koosolekut kahel korral.

Eestipoolseks projektijuhiks ja koordinaatoriks on Liina Käär, liina tostamaa.ee

Koostööprojekti toetatakse Euroopa Majanduspiirkonna Norra stipendiumiprogrammist ning projektiperiood on 1. septembrist 2014 kuni 30.augustini 2016.

4.-6.mail 2015 toimus Tõstamaa Keskkooli ja Charlottenlundi kooli koostööprojekti “Happy School” kolmas kohtumine, mis seekord oli taaskord Eestis. Kohtumisel jätkati tööd selle nimel, et õppetöö klassis muutuks nii õpilastele kui õpetajatele huvitavamaks ja motiveerivamaks.

Kohtumise käigus toimus ka kaks töötuba, millest esimene oli seotud motivatsiooniga ning teine õppemängude loomisega.

 

PROJEKT "TÕRJUTUSRISKIS NOORTE KAASAMINE JA NOORTE TÖÖHÕIVEVALMIDUSE PARANDAMINE" 

    

Lääne-Eesti koostöögrupp, kuhu kuuluvad Audru, Tõstamaa, Koonga ja Varbla vallad, osaleb kohalike omavalitsuste (KOV) koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Nimetatud tegevussuuna raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine". Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud arengueesmärgid noorsootöövaldkonnas ning koostati kahe aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Programmi kestvus: aprill 2017 kuni detsember 2018

Programmi maksumus:  93 673 eurot

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.

Tulemus: rohkem Audru, Tõstamaa, Koonga ja Varbla valdade noori on kaasatud noorsootöösse.

Kaasatakse 15% uusi noori ja luuakse 28 uut võimalust piirkonna noortele.

 

Lisainfo Lääne-Eesti koostöögrupi kohta: https://varbla.kovtp.ee/kov-koostoogrupp

Lisainfo KOV koostöögruppide tegevussuuna kohta: https://www.entk.ee/kov-tegevussuund

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

 

PROJEKT "VÄRATI SADAMA REKONSTRUEERIMINE".

Tõstamaa Vallavalitsus osaleb projektis Improvement of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia. Project number: EST-LAT55. Loe pikemalt....

 
Sadama tee 2, Tõstamaa, Pärnumaa 88101, tel 444 8161